Tổng đài tư vấn miễn phí: (028) 39 79 83 64

Hotline: 0944.98.16.18

Tư vấn hỗ trợ

Chúng tôi luôn là một gia đình, một tập thể gắn kết, tôn trọng; cùng đồng hành để xây dựng giá trị lợi ích thật sự cốt lõi cho Khách hàng

Trang chủ » Tư vấn hỗ trợ

Hướng Dẫn Áp Dụng Hoá Đơn Điện Tử Theo Thông Tư 78

Thực hiện công tác hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp mới thành lập áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 và Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021; Cục Thuế phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn doanh nghiệp mới thành lập áp dụng hóa đơn điện tử, cụ thể: Doanh nghiệp mới thành lập thực hiện đăng ký sử dụng theo Mẫu 01/ĐKTĐ-HĐĐT quy định tại Điều 15 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP thông qua Tổ chức cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử. Tại Mẫu 01/ĐKTĐ-HĐĐT, Người nộp thuế (NNT – Doanh nghiệp mới thành lập) chọn Đăng ký mới; chọn hóa đơn có mã của cơ quan thuế; chọn hình thức chuyển dữ liệu theo hình thức chuyển đầy đủ nội dung hóa đơn; chọn loại hóa

XEM CHI TIẾT»
Scroll to Top