Tổng đài tư vấn miễn phí: (028) 39 79 83 64

Hotline: 0944.98.16.18

Hồ Sơ Thành Lập Công Ty 2022

BÁO CÁO THUẾ MIỄN PHÍHOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ 0 ĐỒNGCHỨNG THƯ SỐ GIẢM 50%

BẢNG GIÁ DOWLOAD

Trang chủ » Tin tức » Hồ Sơ Thành Lập Công Ty 2022

Hồ Sơ Thành Lập Công Ty 2022

HỒ SƠ THỦ TỤC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Nội dung cần chuẩn bị để làm hồ sơ thành lập công ty:

 1. Tên Công ty
 2. Địa chỉ trụ sở công ty
 3. Vốn điều lệ
 4. Tỷ lệ góp vốn (Nếu là Cty TNHH 2TV, Cổ Phần)
 5. Ngành nghề hoạt động
 6. Thông tin thành viên (thông tin theo CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu)
 7. Người đứng đại diện pháp luật (thông tin theo CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu).
 8. Chức danh người đại diện pháp luật: Giám đốc, Tổng giám đốc, Chủ tịch.
 9. Số điện thoại liên hệ. (lưu ý : số này đăng ký công khai trên giấy phép dkkd nên bị quảng cáo nhiều, lưu ý lựa chọn số khi đăng ký)

Nếu là công ty TNHH 1TV thì mục 4,6 không cần.

Bảng Giá Thành Lập Công Ty 2022

Hồ Sơ:

1. Hồ Sơ Thành Lập Doanh Nghiệp Tư Nhân:

Thành phần hồ sơ
 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (do chủ doanh nghiệp ký) (Tải Biểu mẫu)
 2. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của của chủ doanh nghiệp tư nhân: Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu; Danh sách ngành nghề

2. Hồ Sơ Thành Lập Công Ty TNHH Một Thành Viên:

Hồ sơ thành lập Công ty TNHH Một Thành Viên do tổ chức làm chủ sở hữu

Thành phần hồ sơ

 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật ký (Tải Biểu mẫu)
 2. Dự thảo Điều lệ công ty có đầy đủ chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật DIEU-LE-TNHH-1TV-2021
 3. Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế); điều lệ (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước);
 4. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đại diện theo pháp luật, người đại diện theo ủy quyền:
  •  Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
  • Cá nhân có quốc tịch nước ngoài: Hộ chiếu.
 5. Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền (tham khảo nội dung ủy quyền tại Điều 48 Luật Doanh nghiệp);
 6. Danh sách người đại diện theo ủy quyền (đối với công ty được tổ chức, quản lý theo mô hình Hội đồng thành viên) (mẫu quy định);
 7. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);
 8. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).
 9. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo).Danh sách ngành nghề

3. Hồ Sơ Thành Lập Công Ty TNHH Hai Thành Viên:

Thành phần hồ sơ

 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (do người đại diện theo pháp luật ký) (Tải Biểu mẫu)
 2. Dự thảo điều lệ công ty (phải có đầy đủ chữ ký của người đại diện theo pháp luật, của các thành viên hoặc người đại diện theo ủy quyền của thành viên) DIEU-LE-TNHH-2TV-2021
 3. Danh sách thành viên Biểu mẫu tham khảo
 4. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của tất cả thành viên, người đại diện theo pháp luật:
  • Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
  • Nếu thành viên là tổ chức:
 5. Quyết định thành lập; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế).
 6. Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân theo khoản 4.1 nêu trên của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng (tham khảo nội dung ủy quyền tại Điều 48 Luật Doanh nghiệp).
 7. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);
 8. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).
 9. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo).

4. Hồ Sơ Thành Lập Công Ty Cổ Phần

Thành phần hồ sơ

 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (do người đại diện theo pháp luật ký) (Tải Biểu mẫu)
 2. Dự thảo điều lệ công ty (phải có đầy đủ chữ ký của người đại diện theo pháp luật, của các cổ đông sáng lập hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập) DIEU-LE-CO-PHAN-2021
 3. Danh sách cổ đông sáng lập Biểu mẫu tham khảo
 4. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của tất cả cổ đông sáng lập, người đại diện theo pháp luật:
  • Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
  • Nếu cổ đông sáng lập là tổ chức:
 5. Quyết định thành lập; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế).
 6. Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân theo khoản 4.1 nêu trên của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng (tham khảo nội dung ủy quyền tại Điều 96 Luật Doanh nghiệp).
 7.  Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);
 8. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).
 9. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo). DS NGANH1

Đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh:

 1. Hồ sơ, biểu mẫu thành lập DNTN (Tải Biểu mẫu) Danh sách ngành nghề
 2. Hồ sơ, biểu mẫu thành lập Công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu (Tải Biểu mẫu)
 3. Hồ sơ, biểu mẫu thành lập Công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu (Tải Biểu mẫu)
 4. Hồ sơ, biểu mẫu thành lập Công ty TNHH hai thành viên trở lên (Tải Biểu mẫu)
 5. Hồ sơ, biểu mẫu thành lập Công ty hợp danh (Tải Biểu mẫu)
 6. Hồ sơ, biểu mẫu thành lập Công ty cổ phần (Tải Biểu mẫu)
 7. Hồ sơ, biểu mẫu đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (Tải Biểu mẫu)
 8. Hồ sơ, biểu mẫu đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh (Tải Biểu mẫu)
 9. Hướng dẫn chia, tách, hợp nhất, sáp nhập công ty (Tải Biểu mẫu)
 10.  Hồ sơ chuyển đổi hộ kinh doanh cá thể thành doanh nghiệp (Tải Biểu mẫu)

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh:

 1. Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp (Tải Biểu mẫu)
 2. Đăng ký đổi tên doanh nghiệp (Tải Biểu mẫu)
 3. Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần (Tải Biểu mẫu)
 4. Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp (Tải Biểu mẫu)
 5. Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (Tải Biểu mẫu)
 6. Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Tải Biểu mẫu)
 7. Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, mất tích (Tải Biểu mẫu)
 8. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (Tải Biểu mẫu)
 9. Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh (Tải Biểu mẫu)

Hồ sơ chuyển đổi doanh nghiệp

 1. Chuyển đổi DNTN thành Công ty TNHH (Tải Biểu mẫu)
 2. Chuyển đổi Công ty TNHH một thành viên thành Công ty TNHH 2 TV, Công ty cổ phần (Tải Biểu mẫu)
 3. Chuyển đổi Công ty TNHH 2 thành viên thành Công ty 1TV, công ty cổ phần (Tải Biểu mẫu)
 4. Chuyển đổi công ty cổ phần thành Công ty TNHH (Tải Biểu mẫu)

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp:

 1. Thông báo  thay đổi ngành, nghề kinh doanh (Tải Biểu mẫu)
 2. Thông báo thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân (Tải Biểu mẫu)
 3. Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần (Tải Biểu mẫu)
 4. Thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết (Tải Biểu mẫu)
 5. Thông báo thay đổi thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, thông báo thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền của cổ  đông là tổ chức nước ngoài, thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân, thông báo thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền (Tải Biểu mẫu)
 6. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế (Tải Biểu mẫu)

Các thủ tục khác

 1. Tạm ngừng kinh doanh đối với doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (Tải Biểu mẫu)
 2. Tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo (Tải Biểu mẫu)
 3. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Tải Biểu mẫu)
 4. Giải thể doanh nghiệp (Tải Biểu mẫu)
 5. Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (Tải Biểu mẫu)
 6. Bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp (Tải Biểu mẫu)
 7. Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp (Tải Biểu mẫu)

Bảng Giá Thành Lập Công Ty 2022

Rate this post
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Scroll to Top