Tổng đài tư vấn miễn phí: (028) 39 79 83 64

Hotline: 0944.98.16.18

Tìm kiếm
Close this search box.

Tư Vấn Đăng Ký Kinh Doanh

TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY –  TƯ VẤN GIẤY PHÉP KINH DOANH

TƯ VẤN TẤT CẢ TRONG MỘT

TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY

Dịch Vụ Tư Vấn Thành Lập Công Ty

 • Tư vấn chọn loại hình doanh nghiệp/ công ty.
 • Tư vấn đăng ký ngành nghề kinh doanh.
 • Tư vấn đăng ký vốn điều lệ.
 • Tư vần góp vốn, tỷ lệ góp vốn.
 • Tư vấn điều kiện trụ sở công ty.
 • Tư vấn chức danh người đại diện pháp luât.

Hồ sơ đăng ký kinh doanh được gởi đến phòng đăng ký kinh doanh. thời gian đăng ký thành lập công ty từ 3 đến 5 ngày làm việc.

Khắc dấu Doanh Nghiệp: Elaw sẽ liên hệ với đơn vị khắc dấu để làm thủ tục khắc dấu cho Doanh Nghiệp
 • Khắc con dấu.
 • Nhận con dấu.
 • Thời gian 1 giờ.
 • Đăng ký thuế ban đầu cho Doanh Nghiệp mới thành lập : Bước này là sau khi Doanh Nghiệp có giấy đăng ký Doanh Nghiệp và con dấu thì phải đăng ký thuế ban đầu tại Chi cục thuế.
 • Chuẩn bị hồ sơ.
 • Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Chi cục thuế.
 • Nộp các tờ khai thuế theo quy định.
 • Nộp thuế theo quy định.
 • Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử : Sau khi có giấy phép, dấu và đăng ký thuế xong. Elaw hỗ trợ đăng ký gói hóa đơn điện tử cho Doanh Nghiệp.
 • Thiết kế mẫu hóa đơn.
 • Công bố mẫu hóa đơn.
 • Hướng dẫn xuất hóa đơn.
 • Khai báo thuế cho Doanh Nghiệp (Elaw hỗ trợ khai thuế kỳ đầu tiên miễn phí).
 • Nộp tờ khai thuế theo tháng/quý đầu tiên cho Doanh Nghiệp.
 • Báo cáo sử dụng hóa đơn.
 • Nộp thuế cho Doanh Nghiệp nếu có.
 • ELAW

  Giá dịch vụ Rẻ Nhất không phải là lựa chọn tối ưu, CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TỐT , giá cả hợp lý sẽ giảm đáng kể Thời Gian Tiền Bạc của quý Doanh Nghiệp.

  HƯỚNG DẪN THỦ TỤC VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP 2022

  HƯỚNG DẪN THỦ TỤC VÀ BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP ÁP DỤNG KỂ TỪ NGÀY 01/05/2021.

  Căn cứ: Thông tư – Nghị định – Luật:

  • Luật doanh nghiệp năm 2020 được Quốc hội Khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020.
  • Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04/1/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.
  • Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT ngày16/3/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

  Chuẩn bị hồ sơ:

  • Doanh nghiệp soạn thảo hồ sơ, in trên giấy A4, không viết tay, không đóng gáy, không sử dụng kim bấm để bấm hồ sơ (sử dụng ghim kẹp) để phục vụ cho việc quét hồ sơ;
  • Người thành lập doanh nghiệp, hoặc đại diện pháp luật của doanh nghiệp hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp hồ sơ theo quy địnhthực hiện đăng ký doanh nghiệp trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính hoặc qua mạng thông tin điện tử với Cơ quan đăng ký kinh doanh.

  Nơi nộp hồ sơ và nhận kết quả:  Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh theo phương thức sau đây: 1. Đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở KHĐT Tp.HCM. 2) Đăng ký doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính công ích; 3) Đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.

  HỒ SƠ THỦ TỤC

  Đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh:

  1. Hồ sơ, biểu mẫu thành lập DNTN (Tải Biểu mẫu)
  2. Hồ sơ, biểu mẫu thành lập Công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu (Tải Biểu mẫu)
  3. Hồ sơ, biểu mẫu thành lập Công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu (Tải Biểu mẫu)
  4. Hồ sơ, biểu mẫu thành lập Công ty TNHH hai thành viên trở lên (Tải Biểu mẫu)
  5. Hồ sơ, biểu mẫu thành lập Công ty hợp danh (Tải Biểu mẫu)
  6. Hồ sơ, biểu mẫu thành lập Công ty cổ phần (Tải Biểu mẫu)
  7. Hồ sơ, biểu mẫu đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (Tải Biểu mẫu)
  8. Hồ sơ, biểu mẫu đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh (Tải Biểu mẫu)
  9. Hướng dẫn chia, tách, hợp nhất, sáp nhập công ty (Tải Biểu mẫu)
  10.  Hồ sơ chuyển đổi hộ kinh doanh cá thể thành doanh nghiệp (Tải Biểu mẫu)

  Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh:

  1. Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp (Tải Biểu mẫu)
  2. Đăng ký đổi tên doanh nghiệp (Tải Biểu mẫu)
  3. Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần (Tải Biểu mẫu)
  4. Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp (Tải Biểu mẫu)
  5. Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (Tải Biểu mẫu)
  6. Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Tải Biểu mẫu)
  7. Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, mất tích (Tải Biểu mẫu)
  8. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (Tải Biểu mẫu)
  9. Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh (Tải Biểu mẫu)

  Hồ sơ chuyển đổi doanh nghiệp

  1. Chuyển đổi DNTN thành Công ty TNHH (Tải Biểu mẫu)
  2. Chuyển đổi Công ty TNHH một thành viên thành Công ty TNHH 2 TV, Công ty cổ phần (Tải Biểu mẫu)
  3. Chuyển đổi Công ty TNHH 2 thành viên thành Công ty 1TV, công ty cổ phần (Tải Biểu mẫu)
  4. Chuyển đổi công ty cổ phần thành Công ty TNHH (Tải Biểu mẫu)

  Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp:

  1. Thông báo  thay đổi ngành, nghề kinh doanh (Tải Biểu mẫu)
  2. Thông báo thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân (Tải Biểu mẫu)
  3. Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần (Tải Biểu mẫu)
  4. Thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết (Tải Biểu mẫu)
  5. Thông báo thay đổi thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, thông báo thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền của cổ  đông là tổ chức nước ngoài, thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân, thông báo thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền (Tải Biểu mẫu)
  6. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế (Tải Biểu mẫu)

  Các thủ tục khác

  1. Tạm ngừng kinh doanh đối với doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (Tải Biểu mẫu)
  2. Tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo (Tải Biểu mẫu)
  3. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Tải Biểu mẫu)
  4. Giải thể doanh nghiệp (Tải Biểu mẫu)
  5. Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (Tải Biểu mẫu)
  6. Bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp (Tải Biểu mẫu)
  7. Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp (Tải Biểu mẫu)

  Các căn cứ pháp lý:

  1. Luật Doanh nghiệp 2020 
  2. Luật Đầu tư 2020 
  3. Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp   
  4. Nghị định 47/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp 
  5. Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
  6. Quyết định 27/2018/QĐ-TTG ngày 06/07/2018 của Thủ tướng chính phủ ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 

  ELAW

  Giá dịch vụ Rẻ Nhất không phải là lựa chọn tối ưu, CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TỐT , giá cả hợp lý sẽ giảm đáng kể Thời Gian Tiền Bạc của quý Doanh Nghiệp.

  DỊCH VỤ TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY

  1.    Tư vấn thủ tục đăng ký kinh doanh : “Với nhiều dịch vụ tiện ích. Elaw sẽ tư vấn cho Quý Doanh Nghiệp”. Elaw tư vấn thực hiện tất cả các thủ tục cho Quý Doanh Nghiệp tại bước đăng ký.

  ü Tư vấn chuẩn bị hồ sơ đăng ký tại phòng đăng ký kinh doanh Tp.HCM.

  ü Tư vấn quy trình nộp hồ sơ và nhận kết quả tại phòng đăng ký kinh doanh Tp.HCM.

  ü Dịch vụ tư vấn trọn gói.

  ü Thời gian thực hiện 5 ngày làm việc.

   

  2.    Khắc dấu Doanh Nghiệp: Elaw sẽ liên hệ với đơn vị khắc dấu để làm thủ tục khắc dấu cho Doanh Nghiệp

  ü Khắc con dấu.

  ü Nhận con dấu.

  ü Thời gian 1 giờ.

   

  3.    Đăng ký thuế ban đầu cho Doanh Nghiệp mới thành lập : Bước này là sau khi Doanh Nghiệp có giấy đăng ký Doanh Nghiệp và con dấu. Elaw liên hệ cơ quan thuế chủ quản để đăng ký thuế ban đầu cho Doanh Nghiệp.

  ü Chuẩn bị hồ sơ.

  ü Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Chi cục thuế Quận/Huyện.

  ü Hỗ trợ nộp các tờ khai thuế theo quy định.

  ü Hỗ trợ đóng thuế theo quy định.

   

  4.    Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử : Sau khi có giấy phép, dấu và đăng ký thuế xong. Elaw hỗ trợ đăng ký gói hóa đơn điện tử cho Doanh Nghiệp.

  ü Thiết kế mẫu hóa đơn.

  ü Công bố mẫu hóa đơn.

  ü Hướng dẫn xuất hóa đơn.

   

  5.    Khai báo thuế cho Doanh Nghiệp (Elaw hỗ trợ khai thuế kỳ đầu tiên miễn phí).

  ü Nộp tờ khai thuế theo tháng/quý đầu tiên cho Doanh Nghiệp.

  ü Báo cáo sử dụng hóa đơn.

  ü Nộp thuế cho Doanh Nghiệp nếu có.

   

  Elaw cung cấp cho quý Doanh Nghiệp gói hỗ trợ tư vấn thủ tục đăng ký:

  Ø Tư vấn trọn gói, không phát sinh bất cứ chi phí nào khác.

  v Kết quả:

  ü Giấy chứng nhận.

  ü Dấu tròn công ty.

  ü Chữ ký số điện tử.

  ü Hóa đơn điện tử 100 số.

  ü Công bố thông tin doanh nghiệp.

  ü Hồ sơ khai thuế ban đầu.

  ü Báo cáo thuế kỳ đầu tiên miễn phí

  Liên hệ tư vấn miễn phí: Zalo – Phone : 0944.98.16.18

  0 0 đánh giá
  Đánh giá bài viết
  Theo dõi
  Thông báo của
  guest
  1 Bình luận
  Cũ nhất
  Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
  Phản hồi nội tuyến
  Xem tất cả bình luận
  Tuấn
  Tuấn
  8 tháng trước

  Đăng ký kinh doanh phí bao nhiêu

  1
  0
  Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
  Scroll to Top