Tổng đài tư vấn miễn phí: (028) 39 79 83 64

Hotline: 0944.98.16.18

Tìm kiếm
Close this search box.

Chuyển Nhượng Vốn Cho Nhà Đầu Tư Nước Ngoài

TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY – KẾ TOÁN – HOÁ ĐƠN – CHỨNG THƯ SỐ

Trang chủ » Tin tức » Chuyển Nhượng Vốn Cho Nhà Đầu Tư Nước Ngoài

Khai Niệm:

 • Theo quy định tại Khoản 13 Điều 3 Luật doanh nghiệp: “Góp vốn là việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty. Góp vốn bao gồm góp vốn để thành lập doanh nghiệp hoặc góp thêm vốn điều lệ của doanh nghiệp đã được thành lập”.
 •  Thủ tục chuyển nhượng vốn cho người nước ngoài là trình tự, hồ sơ để chuyển dịch một phần hoặc toàn bộ vốn từ chủ sở hữu phần vốn đã đăng ký trước đây sang cho tổ chức, cá nhân nước ngoài. Sau khi thực hiện việc chuyển nhượng vốn thì có thể chủ sở hữu cũ còn một phần vốn trong công ty hoặc cũng có thể là không còn phần vốn góp nào trong công ty nếu như chủ sở hữu vốn góp đó chuyển nhượng toàn bộ số vốn góp đó cho người nước ngoài.

Điều Kiện:

Khi thực hiện góp vốn vào công ty Việt Nam, người nước ngoài cần đáp ứng các điều kiện căn bản như sau:

 • Thứ nhất: Phải có tư cách pháp lý rõ ràng thể hiện qua có quốc tịch ( Đối với cá nhân) và có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động ( Đối với tổ chức)
 • Thứ hai: Có năng lực tài chính thể hiện qua việc chứng minh số dư tài khoản đối với cá nhân và có tài liệu về báo các tài chính và số sư tài khoản đối với tổ chức. Việc chứng minh năng lực tài chính này là rất quan trọng để xác định xem người nước ngoài có đủ điều kiện để đầu tư góp  vốn vào Việt Nam hay không. Số dư tài khoản này cần phải được xác nhận thông qua xác nhận của ngân hàng còn báo cáo tài chính phải có giá trị pháp lý và nhà đầu tư phải chịu trách nhiệm về tính pháp lý của báo các tài chính này.
 • Thứ ba: Phải xác định rõ ngành nghề đầu tư có điều kiện gì không ? Hiện nay, Tại Việt Nam, pháp luật đầu tư có phân ra ngành nghề cấm kinh doanh, ngành có điều kiện và ngành nghề kinh doanh bình . Việc nhà đầu tư nghiên cứ kỹ ngành nghề, lĩnh vực trước khi đầu tư là việc quan trọng để xác định xem mình có được kinh doanh, hoạt động trong ngành nghề này không. Để biết được ngành nghề nào có điều kiện hay không có điều kiện hay bị cấm thì cần phải nghiên cứu kỹ trong luật đầu tư và văn bản hướng dẫn cũng như luật chuyên ngành.
 • Ngoài ra, còn có những điều kiện khác quy định tại pháp luật chuyên ngành ở từng lĩnh vực và trước khi thự hiện đầu tư phải biết được điều kiện cụ thể về từng lĩnh vực.

Thủ Tục:

1. Thủ tục chuyển nhượng vốn cho cá nhân / tổ chức nước ngoài trong công ty có 100% vốn Việt Nam.

Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Phòng Đầu tư – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi tổ chức kinh tế đặt trụ sở chính làm thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào Công ty 100% vốn Việt Nam. Trường hợp việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đáp ứng điều kiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ thông báo bằng văn bản trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ để công ty thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông, thành viên theo quy định của pháp luật. Trường hợp không đáp ứng điều kiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do. Hồ sơ trong bước này gồm có:

 1.  Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp;
 2. Văn bản thoả thuận về việc góp vốn mua cổ phần.
 3. Hộ chiếu của người nước ngoài ( Đối với cá nhân) hoặc giấy chứng nhận hoạt động ( Đối với tổ chức); (Công chứng hoặc hợp thức hoá lãnh sự quán)
 4. Giấy tờ chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư nước ngoài;
 5. Văn bản ủy quyền cho tổ chức/cá nhân thực hiện thủ tục.
 6. Giấy chứng thực cá nhân của người đi nộp hồ sơ: CMND/ Căn cước cồn dân/ Hộ chiếu

Bước 2: Sau khi có chấp thuận của Phòng Đầu tư – Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc chấp thuận cho nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp, nhà đầu tư thực hiện thủ tục như sau:

 • Nếu mua từ 51% vốn công ty Việt Nam mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp cho công ty Việt Nam, sau đó nhà đầu tư nước ngoài thực hiện hiện góp vốn chuyển nhượng và kê khai thuế thu nhập chuyển nhượng.

Chú ý: Nhà đầu tư nước ngoài chuyển tiền vào Việt Nam bằng cách nào ?

Khi thực hiện thủ tục chuyển nhượng vốn cho người nước ngoài thì nhà đầu tư nước ngoài cần lưu ý khi đã được chấp thuận góp vốn đầu tư thì công ty mà nhà đầu tư nước ngoài dự kiến nhận góp vốn cần phải thực hiện mở một tài khoản đầu tư trực tiếp để số vốn đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài được chuyển qua tài khoản vốn này. Tài khoản vốn này có thể được mở bằng đồng Việt Nam hay bằng ngoại tệ phụ thuộc vào đồng tiền được dùng để góp vốn đầu tư. Tài khoản vốn đầu tư trực tiếp này  được mở tại ngân hàng ở Việt Nam.

Bước 3: Sau đó, công ty mà nhà đầu tư tiến hành mua vốn góp, cổ phần sẽ thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông, thành viên trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư. Thời gian thực hiện là 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Hồ sơ bước này gồm có:

 1.  Đơn đề nghị thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
 2. Biên bản họp của đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, Nghị quyết, Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH Một thành viên về việc đồng ý cho phép chuyển nhượng vốn cho người nước ngoài;
 3. Hợp đồng và biên bản thanh lý hợp đồng khi chuyển nhượng vốn;
 4. Danh sách cổ đông, danh sách thành viên mới của công ty
 5. Chấp thuận của Sở Kế hoạch- Đầu tư về việc được phép đăng ký góp vốn, mua cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài;
 6. Giấy chứng thực cá nhân của nhà đầu tư nước ngoài: Hộ chiếu đối với nhà đầu tư cá nhân/ Giấy chứng nhận hoạt động đối với tổ chức;
 7. Văn bản ủy quyền cho tổ chức/cá nhân thực hiện thủ tục.
 8. Giấy chứng thực cá nhân của người đi nộp hồ sơ: CMND/ Căn cước cồn dân/ Hộ chiếu

2. Thủ tục chuyển nhượng vốn cho người nước ngoài trong công ty đã có vốn đầu tư nước ngoài
Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Phòng Đầu tư – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi tổ chức kinh tế đặt trụ sở chính làm thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào Công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Thủ tục của bước này và hồ sơ nộp giống như đã nêu ở trên; 

Bước 2: Sau khi có chấp thuận của Phòng Đầu tư – Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc chấp thuận cho nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp, nhà đầu tư thực hiện thủ tục như sau: Nếu mua từ 51% vốn công ty Việt Nam mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp cho công ty Việt Nam, sau đó nhà đầu tư nước ngoài thực hiện hiện góp vốn chuyển nhượng và kê khai thuế thu nhập chuyển nhượng.

Bước 3: Công ty phải thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và giấy đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan có thẩm quyền. Đây là bước khác biệt so với thủ tục chuyển nhượng vốn cho người nước ngoài trong công ty có 100% vốn Việt Nam. Thời gian xử lý hồ sơ trong bước này là 15 ngày làm ngày làm việc, Sở Kế hoạch- Đầu tư sẽ ra văn bản chấp thuận và chỉnh lý giấy chứng nhận đầu tư. Hồ sơ bước này gồm có:

 1. Văn bản đề nghị điều chỉnh thực hiện dự án đầu tư nếu có dự án đầu tư;
 2. Biên bản họp và nghị quyết của đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, biên bản họp hội đồng thành viên và nghị quyết đối với công ty TNHH, Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH một thành viên về việc chuyển nhượng vốn góp cho người nước ngoài;
 3. Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;
 4. Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 5. Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư.
5/5 - (16 bình chọn)
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Scroll to Top