Công Ty Elaw : Thanh lap cong ty, thành lập công ty, đăng ký kinh doanh, dang ky kinh doanh, thanh lap chi nhanh, thành lập chi nhánh, dịch vụ kế toán

Alt image
Tư Vấn Hỗ Trợ Miễn Phí

Hay Liên Hệ Ngay Với Elaw

 • 0944.98.16.18
 • Skype Support

Hỗ Trợ : 02839.79.83.64

Tư Vấn : 0944.98.16.18

Email : dkkd.sale@gmail.com

Khác Hàng Thân Thiết
 • CÔNG TY CP TK DX TM DV VIỆT PHÁT
  Giấy phép: 0312213807
  Ngày cấp: 01-03-2013
 • DNTN CƠ KHÍ QUYỀN MINH
  Giấy phép: 0312256864
  Ngày cấp: 01-03-2013
 • CÔNG TY TNHH TM DV KT ÁNH XUÂN
  Giấy phép: 0312936789
  Ngày cấp: 22-10-2014
 • CÔNG TY TNHH TS ĐỨC PHÁT VN
  Giấy phép: 0312983348
  Ngày cấp: 23-10-2014
 • CÔNG TY TNHH TM VÀ XD LÂM PHONG
  Giấy phép: 0312992864
  Ngày cấp: 29-10-2014
 • CÔNG TY CP SX VÀ QC TRUYỀN HÌNH MAO
  Giấy phép: 0312987335
  Ngày cấp: 27-10-2014
 • CÔNG TY TNHH TLVP
  Giấy phép: 0312925480
  Ngày cấp: 13-09-2014
 • CÔNG TY TNHH XD TM & MT PHÚ GIA NGUYỄN
  Giấy phép: 0312892595
  Ngày cấp: 16-08-2014
 • CÔNG TY CP VD BĐS ĐÔ THÀNH
  Giấy phép: 0312911858
  Ngày cấp: 04-09-2014
 • CÔNG TY TNHH DV DCT L&M
  Giấy phép: 0312930385
  Ngày cấp: 17-09-2014
 • CÔNG TY CP ĐT & PT CN XD SÀI GÒN
  Giấy phép: 0312986564
  Ngày cấp: 24-10-2014
 • CÔNG TY TNHH SX TM DV MEKONG Á ĐÔNG
  Giấy phép: 0312977048
  Ngày cấp: 20-10-2014
 • CÔNG TY TNHH TM&DV TT HƯNG THỊNH
  Giấy phép: 0312977658
  Ngày cấp: 20-10-2014
 • CÔNG TY TNHH NỘI THẤT NAM VÕ
  Giấy phép: 0312946593
  Ngày cấp: 29-09-2014
 • CÔNG TY TNHH TM DV TIN HỌC ITS
  Giấy phép: 0312997051
  Ngày cấp: 01-11-2014
 • CÔNG TY TNHH TM DX HOÀN LỰC
  Giấy phép: 0312997083
  Ngày cấp: 01-11-2014
 • CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HBT
  Giấy phép: 0313026461
  Ngày cấp: 24-11-2014
 • CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PAO
  Giấy phép: 0313057332
  Ngày cấp: 18-12-2014
 • CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHẤT TÀI LỘC
  Giấy phép: 0313065132
  Ngày cấp: 25-12-2014
 • CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGHĨA PHÁT VINA
  Giấy phép: 0313065654
  Ngày cấp: 25-12-2014
 • CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THIÊN PHÚ HÀ
  Giấy phép: 0313059139
  Ngày cấp: 19-12-2014
 • CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THỂ THAO TÍN NGHĨA
  Giấy phép: 0313040963
  Ngày cấp: 04-12-2014
 • CÔNG TY TNHH SKYWALKER
  Giấy phép: 0313116450
  Ngày cấp: 28-01-2015
 • CÔNG TY TNHH VẠN KIM THÀNH
  Giấy phép: 0313120030
  Ngày cấp: 30-01-2015
 • CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG 295
  Giấy phép: 0313111244
  Ngày cấp: 26-01-2015
 • CÔNG TY TNHH TEXAS CLUB
  Giấy phép: 0313103691
  Ngày cấp: 20-01-2015
 • CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NỘI THẤT MÊ KÔNG
  Giấy phép: 0313085097
  Ngày cấp: 09-01-2015
 • CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỆT NAM PRIME
  Giấy phép: 0313103733
  Ngày cấp: 20-01-2015

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Là Gì

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Là Gì

Như vậy :

 • Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đứng đầu Hội đồng quản trị, được bầu trực tiếp từ Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị.
 • Chủ tịch Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ do pháp luật quy định để đảm bảo cho suốt quá trình hoạt động của Hội đồng quản trị

 

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần

       Điều kiện để được bầu vào Hội đồng quản trị: Khoản 1 Điều 111 Luật Doanh nghiệp 2005 quy định: Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị thì Chủ tịch được bầu trong số thành viên Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty nếu Điều lệ công ty không có quy định khác.

      Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đứng đầu Hội đồng quản trị của công ty cổ phần. Là người đứng đầu Hội đồng quản trị nhưng theo Luật doanh nghiệp năm 2005 thì Chủ tịch hội đồng quản trị không chỉ được Hội đồng quản trị bầu theo nguyên tắc bầu dồn phiếu trong số các thành viên hội đồng quản trị đại diện cho quyền lợi của thành viên Hội đồng quản trị mà Chủ tịch Hội đồng quản trị còn được cả Đại hội đồng cổ đông bầu trực tiếp để đại diện cho quyền lợi của đa số các cổ đông.

      Nếu Chủ tịch Hội đồng quản trị được Hội đồng quản trị bầu trong số các thành viên Hội đồng quản trị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị trong suốt nhiệm kỳ của mình còn nếu Chủ tịch Hội đồng quản trị mà được Đại hội đồng cổ đông bầu trực tiếp thì Chủ tịch Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong suốt nhiệm kỳ của mình.

       Với quy định tuy mang tính linh hoạt về việc bầu ra người đứng đầu Hội đồng quản trị nhưng lại dẫn đến tình trạng xung đột về mặt lợi ích cũng như việc Chủ tịch Hôi đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông bầu ra thực hiện đúng theo các quyền và nghĩa vụ mà pháp luật Doanh nghiệp quy định là rất khó. Chính vì vậy, điều lệ công ty nên quy định Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu trong số các thành viên Hội đồng quản trị để tránh xung đột lợi ích cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện được đầy đủ các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luât.

 

Quyền và Nghĩa Vụ Của Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần

 1. Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;
 2. Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và chủ toạ cuộc họp Hội đồng quản trị;
 3. Tổ chức việc thông qua quyết định của Hội đồng quản trị;
 4. Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị;
 5. Chủ toạ họp Đại hội đồng cổ đông;
 6. Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.


          Nếu trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt thì phải làm ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch hội đồng quản trị theo quy tại Điều lệ công ty. Nếu trong trường hợp không có ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị không làm được việc thì các thành viên còn lại có thể tiến hành bầu một người khác trong số các thành viên Hội đồng quản trị tạm thời giữa chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quán bán.

          Như vậy, Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đứng đầu Hội đồng quản trị, được bầu trực tiếp từ Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ do pháp luật quy định để đảm bảo cho suốt quá trình hoạt động của Hội đồng quản trị


Alt image

Lên đầu trang